image

Scouting en doorstroming

Wij trachten via scouting de meest talenvolle spelers van de ons omringende regionale teams te overtuigen om de overstap naar onze club te maken. Enerzijds bieden wij een hoger competitieniveau aan vanaf U8 provinciaal en vanaf U10 –interprovinciaal,maar anderzijds vooral een kwalitatief hoogstaande opleiding ! Onze ultieme betrachting is om talenten uit de regio te laten doorstromen naar nationaal elite jeugdniveau en voor A-teams van het provinciaal voetbal en bij voorkeur ons eigen 1ste elftal !

 

SCOUTING- EN RECRUTERINGSPLAN

Onze club beschikt over een uitgebreid scoutings- en recruteringsplan. Het scoutingsteam kan je HIER terugvinden.

 

DOORSTROMING & HERORIËNTERING

Het recruteren van spelers is nauw verbonden met een selectiebeleid maar ook met de interne- en externe doorstroming.

1.selectiebeleid

  • Een jeugdspeler wordt bij aanvang van het seizoen in een team van zijn cluster (geen onderscheid provinciaal-nationaal !) ingedeeld volgens de hem toegedichte sportieve kwaliteiten. Deze indeling is niet definitief en kan wijzigen gedurende het seizoen.
  • We streven er naar dat elke speler op zijn niveau kan voetballen en voldoende plezier heeft.
  • Kwalitatief sterke spelers moeten op het hoogst mogelijk niveau kunnen trainen en spelen.
  • Talenten uit onze jeugdopleiding moeten alle kansen krijgen om op het hoogste niveau (opleidingskernen van clubs met elite-niveau) te kunnen gaan voetballen. Kvc Zwevegem Sport staat hierbij zijn jeugdspelers nooit in de weg. Voor zover de goede werking van de jeugd niet in het gedrang komt, staat de visie-cel opleidingen toe dat de speler testwedstrijden of –trainingen bijwoont. 
  • Wanneer spelers zonder kennisgeving of toelating gaan testen bij een andere club, stellen ze zich bloot aan het mogelijk sanctionerend optreden van de visie-cel opleidingen.
  • Gescoute talenten kunnen tijdens het seizoen – vanaf december – worden uitgenodigd voor trainingen, wedstrijden en tornooien, in onderlinge overeenkomst met de club van herkomst.

 

2. Interne doorstroom

Door de maandelijkse samenkomst van de werkgroep per cluster, kan de evolutie van iedere jeugdspeler nauwgezet en op de voet opgevolgd worden. Het samenbrengen van een aantal verschillende meningen over één welbepaalde speler zorgt voor een breed gedragen beslissing en gedeelde verantwoordelijkheid.

 

3. Externe doorstroom

  • Naar jeugdopleiding elite-clubs

 

Ons beleid is erop gericht om elke speler tot zijn maximale top te brengen. Daarom zullen we spelers die naar elite-clubs kunnen vertrekken en het niveau van onze werking overstijgen waardoor ze geen of onvoldoende progressie maken, laten gaan.

  • Naar jeugdopleiding regionale club:

 

We proberen binnen onze jeugdopleiding naast ons nationale zuil ook recreatieve teams (regionale) in stand te houden. Om uiteindelijk speelgelegenheid en fun aan iedereen te bieden maken we werk van een sterk samenwerkingsbeleid dat erop gericht is om teams van onze regionale clubs (Moen & Heestert) in stand te houden en alle spelers er een goed gevoel bij te geven.