image

Opleidingsfilosofie

1.    Formation & Fun

Ons eenvoudig uitgangspunt is dat opleiding (formation) en plezier (fun) altijd en overal primeren op resultaat (result). 

Let wel: het resultaat van een wedstrijd is niet belangrijk, het willen winnen van een wedstrijd absoluut wel. De individuele winnaarsmentaliteit van de speler is heel belangrijk. Wij willen onze spelers ontwikkelingen meegeven en hen een optimaal leerklimaat garanderen:

 • Aanvallend en aantrekkelijk voetbal
 • Durf, creativiteit en initiatief op alle posities (mét aanmoediging)
 • Dominantie 1:1, zowel aanvallend als verdedigend
 • Gerichte opbouw van achteruit met diepgang
 • Verdedigen als middel, nooit als doel
 • De wedstrijd – ook op training – absoluut willen winnen
 • De individuele ontwikkeling van de speler staat altijd centraal

 

                         

2. Elk platvorm is belangrijk voor onze spelers:

Zwevegem Sport , samen met KBVB/VFV/SCHOOL en ANDERE CLUBS, heeft 2 centrale doelstellingen

 • Als club willen we zoveel mogelijk jongens en meisjes voor het voetballen enthusiast maken en deze motivatie zo lang mogelijk bewaren. De in de kinderen opgewekte fascinatie voor het voetbal  en de club is voor Zwevegem Sport de beste verzekering naar de toekomst toe,zolang dat ze als speler aktief zijn maar ook wanneer ze niet meer aktief zijn als speler, in één van de vele functies die aan de club verbonden zijn.(vb. trainer/scheidsrechter/afgevaardigde) Met hun "voetbalvirus" kunnen zij nieuwe generaties aanmoedigen.

 

 • Als club willen we werk maken van klare sportieve doelen en opgaven, zodat we bewust met onze teams (zowel A-team als onze jeugdteams) een vooraanstaande rol kunnen vertolken binnen het niveau van onze club.

 

Deze ambitievolle doelstellingen kunnen we slechts bereiken door hoge kwalitatieve eisen te stellen van beginnende voetballer tot volwaardig speler van ons A-team. Daarvoor is teamwork nodig van alle betrokken medewerkers.

 

                             


3. We willen onze spelers toekomstgericht en indivudueel vooruithelpen
 

Als club willen wij de jeugdopleiding niet  koppelen aan korte termijn resultaten, maar willen we een geduldige systematische opleiding aan bieden die kansen op succes biedt.

Wij steunen op een aantal peilers:

a)     We willen individueel stimuleren en eisen stellen

Het stimuleren van ieder individu moet absolute prioriteit hebben, dat sluit op lange termijn  teamresultaten geenszins uit, maar heeft als resultaat dat we bij de leeftijdpassende , creatieve en voetbalsterke spelers gaan ontwikkelen.

b)     We organiseren opleidingsdoelen en zwaartepunten per leeftijdsfase en ontwikkelingsfase

We willen niet dat een trainer voetbal van volwassenen nabootst, waardoor onze jonge voetballers gedemotiveerd worden door monotone oefeningen en taktische systemen.

c)     We willen de persoonlijkheid van onze spelers bevorderen

We willen dit doen door motiverende trainingen en aantrekkelijke wedstrijden, naast ander belangrijke doelen en functies.

Sportieve en niet sportieve activiteiten binnen onze club bevorderen de sociale vaardigheden en de persoonlijke kenmerken van onze spelers, zo blijven ze

 • Levenslang gemotiveerd voor sport en gezondheid
 • Zelfkritisch voor eigen prestaties
 • Leren ze functioneren binnen een groep

 

4. Volgende principes respecteren we om met plezier en door systematische training    

    van een voetbalbezeten duivel te komen tot een succesvolle fanion-speler:

Principe 1:  Een systematische opbouw van de opleiding

 • een  systematische en langdurige opbouw van de opleiding houd rekening met: 
 • Een brede ontwikkeling als sportieve basis
 • Een logische volgordebij de ontwikkeling van de opleidingsvoorwaarden
 • De opbouw van persoonlijkheid (de wil, concentratie, sociaal engagement,…
 • Geduld, tijd, passie en enthusiasmebij de trainers en spelers

                                                                                                                  

Principe 2:  leeftijdsgebonden opbouw van de opleiding  

We houden rekening met:

 • Het afstemmen van de sportieve doelen binnen de verschillende fasen
 • Het fysiche en psychische  kunnen van de spelers
 • Een pedagogische begeleiding van de kinderen
 • Een veelzijdige sportieve basisopleiding om te komen tot  goede voetbalprestaties
 • Betere en steviger prestaties door het opleiden in stappen

 

Principel 3:  Individuele uitbouw van de opleiding

Hierbij houden we rekening met:

 • De individuele rijpheid zowel fysisch en psychisch (laat mature spelers)
 • De individuele situatie buiten het voetbal (school, jeugdbeweging …)
 • Individuele factoren op training/wedstrijd en school
 • Individuele begeleiden van prestatiedruk door communicatie
 • Een uitgebreide individualisering en differentiering van het trainingsproces                                                    

 

5. Waar willen we heen met ons voetbal :

Alle trainers binen onze opleiding hebben nood aan een eenduidige spelopvatting als houvast voor wedstrijden en trainingen.

Onze spelfilosofie houd rekening met doelstellingen op lange termijn en de cultuur van het Belgische voetbal en in het bijzonder met onze clubcultuur.

De hoofdlijnen van deze spelfilosfie bevat een aantal kwaliteiten voor prestaties van onze jeugdteams en ons A-team .

Wij steunen op een aantal peilers:   

                                                                                

 team met persoonlijkheden:

 • we willen een team zijn waarin iedereen elkaar helpt
 • we zijn gedreven en gedisciplineerd
 • we eisen een kritiekopbouwende  teamspirit
 • we willen voorbeeldige individuen, maar geen individualisten
 • we pleiten voor een duidelijke hiëarchie in onze teams en binnen ons beleid.

                                               

                                                 

Voetbalplezier:

 • we willen plezier bij iedere training en wedstrijd
 • er is wederzijdse motivatie (spelers/trainers/supporters ....)
 • we willen dat technische, taktische en konditionele kwaliteiten de basis zijn van ons     voetbal en daar voor moet hard getraind worden.
 • we zijn kreatief en hebben ook voor moelijke situatie een oplossing klaar.

 

Techniek

Taktiek

 • We streven perfecte baistechnieken na (balcontole, dribbling, passing) voor alle spelers
 • we proberen de basistechnieken perfect te beheersen met daarnaast ook individuele technieken per positie

 

 • We streven een duidelijke speelwijze na
 • we hebben een spelsysteem met concrete opgaven voor iedere positie, voor linies en voor het totale team
 • we spelen pressievoetbal met oog voor een goede organisatie en resultaatsgericht

Fitness

Zegedrift

 • we willen voetbalspecifiek fit zijn (rompstabilisatie)
 • we willen fysische en psychische kwaliteiten uitbouwen voor onze manier van spelen op alle posities en over de gehele wedstrijd.
 • we maken werk van de konditionele eisen die worden geëist voor iedere positie

 

 • we geven niet op en vechten tot het laatste fluitsignaal
 • we tonen passie
 • we verliezen ook in moeilijke situatie de controle niet, we zoeken het succes op een geconcentreerde en gedisciplineerde manier.
 • we motiveren onszelf en de anderen

 

6. Wedstrijdresultaten - Wedstrijdverslagen

Binnen de jeugdopleiding van KVC Zwevegem Sport gelden een aantal regels op het gebied van wedstrijdresultaten. Rangschikkingen (klassementen) voor Onderbouw worden NERGENS gepubliceerd, noch op de jeugdwebsite, noch in de kantine. Dat is ook het geval voor wedstrijdverslagen.

 

7. Speelgelegenheid

Elke jeugdspeler wordt verzekerd van speelgelegenheid binnen zijn team mede vastgelegd door nieuwe reglementen van de VFV (verplichte wissels) waar we als club ook ten volle aan meewerken. Deze minimum speelgelegenheid (behoudens inbreuken door jeugdspeler op het intern reglement) werd als volgt vastgelegd:

 • Cluster duiveltjes: iedereen speelt evenveel
 • Cluster preminiemen: minimum 2/3de van de volledige speeltijd per officiële wedstrijd
 • Cluster miniemen: minimum 50% van de volledige speeltijd per officiële wedstrijd
 • Cluster knapen: minimum 50% van de volledige speeltijd per officiële wedstrijd
 • Cluster scholieren: minimum 50% van de volledige speeltijd berekend over het volledige seizoen
 • Cluster juniores: minimum speelminuten worden niet gegarandeerd maar worden in eer en geweten bepaald door de sportieve staf in samenspraak met de sportief verantwoordelijke (TVJO)  en de trainer.

Een speler ontwikkelt NIET door op de bank te zitten. De grootte van de kernen is de eerste bepalende factor inzake speelgelegenheid. Als je spelerskern te groot is, kan zelfs de beste opleider per speler niet genoeg speelminuten aanbieden. De allesbepalende factor is een dwingende regel op te leggen naar speelminuten toe.