image

Missie

Waar staat de jeugdopleiding van K. Zwevegem Sport voor? Met andere woorden: "Waarom moet jij kiezen voor jeugdopleiding van K. Zwevegem Sport?" 

K. Zwevegem Sport streeft naar een efficiĆ«nte uitbouw van zijn jeugdopleiding, en wil met deze jeugdopleiding slagkracht hebben binnen de gehele structuur van de club.

Voorts wil de club de beoefening van de voetbalsport promoten en mogelijk maken. De Club stelt zich tot doel om jongeren via een goed uitgebouwde jeugdwerking op een zo hoog mogelijk niveau (provinciaal) te laten sporten in hun eigen omgeving, dit in een kader waarbijvoetbalplezier (fun), voetbalopleiding (formation) en verdraagzaamheid hand in hand gaan. 


Het opleiden van voetballers bij KVC Zwevegem sport gebeurt met respect voor de typische Zwevegemse eigenheid: beleving, organisatie en kameraadschap !


De jeugdopleiding moet synoniem zijn voor organisatorisch, intelligent en gedurfd voetbal. Ons voetbal moet bovendien gekenmerkt worden door een onvoorwaardelijke overgave en tonnen beleving.

Onze jeugdopleiding heeft als ultieme ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor provinciaal Belgisch voetbal zonder het recreatief en sociaal aspect van de jeugdwerking uit het oog te verliezen en waarbij we uit ieder individu het maximaal bereikbare willen halen in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden. Om die reden willen we onze jeugdopleiding jaar na jaar verbeteren en deze ter beschikking stellen van alle jeugdspelers zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. 

Stilstaan is achteruitgaan, dat beseft KVC Zwevegem Sport maar al te goed. Ook binnen onze jeugdacademie staan de neuzen naar de toekomst gericht en proberen we onze visie steeds in vraag te stellen. Dit alles om onze spelers nog beter op te leiden.Daarom kozen we ervoor om een belangrijke doelstelling toe te voegen aan onze missie: ons B-team moet voortaan voor 100% bestaan uit eigen opgeleide spelers, van daaruit kunnen onze jongens doorgroeien om op een dag de stap naar het eerste elftal te zetten. Om te kunnen slagen in dit ambitieuze opzet zijn innovatieve veranderingen noodzakelijk en dienen we als club te investeren in de opleiding. (Individueel beter maken/ kwaliteitsvoller werken/etc) maar wetende dat naast talent vooral ook doorzettinggsvermogen  werklust noodzakelijk is om te slagen in de voetbalwereld.

Ook het damesvoetbal staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Bij KVC ZWevegem Sport willen we meisjes laten voetballen zoals in een ver verleden ... voor 2017-2018 willen we van start gaan met een meisjesteam 5/5 (leeftijd 6-9 jaar) om dit op langere termijn verder uit te bouwen naar een extra 8/8 en 11/11 team. Zo kunnen meisjes die niet met jongens willen samenspelen of minder prestatief zijn ingesteld zich ook thuisvoelen bij KVC Zwevegem Sport.

Waar in het verleden nog sprake was van de inspanning van individuen wllen we het meisjesvoetbal binnen de club verder integreren en versterken en als volwaardig departement inplannen.

Het stijgend aantal meisjes die deelneemt aan onze sessies multimove is vooral hoopgevend en vormt de basis om verder op te bouwen. Belangrijk is dat meisjes de aandacht krijgen die ze verdienen. Hierbij is het van belang om typische problemen die meisjesvoetbal met zich meebrengt tijdig te signaleren, en daarbij de juiste oplossingen te bedenken. Denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden ...

Verder willen we een voorbeeldfunctie zijn van een jeugdopleiding in de regio door een herkenbaarheid van de opleiding via speelwijze, maar ook herkenbaarheid via profilering op en naast het veld.