image

Medische en fysieke begeleiding

Bij een sportbeoefening is een goede medische begeleiding onontbeerlijk. De jeugdopleiding van Kvc Zwevegem Sport streeft dan ook naar een kwalitatief hoogstaande medische begeleiding.. De club wil een structureel goede medische begeleiding creëren, die de spelers  ondersteunt in hun ontwikkeling. Door een zo goed mogelijke medische support aan te bieden zullen spelers beter begeleid worden en sneller herstellen van blessures..

 

1. Hartscreening

Hoewel het (nog) niet verplicht is, raden we een ieder aan om bij aanvang van een voetbalcarrière een hartscreening te laten uitvoeren.

2. Testbatterij

We wensen een goed beeld te krijgen van de fysieke basiseigenschappen van onze spelers. Er wordt een individueel profiel opgesteld waarin de fysieke basiseigenschappen worden vergeleken met zijn leeftijdsgenoten.

De bevindingen van de testbatterij laat de sportieve staf toe om extra aandacht te schenken aan de individuele noden die iedere speler nodig heeft. Daarnaast is het voor de visie-cel opleidingen een manier om tekortkomingen die we bij veel van onze spelers terugvinden, weg te werken via een algemene bijsturing van het opleidingsplan.

3. Kiné & revalidatietraining

Onze kinesist is beschikbaar in z'n kabinet in ARCUS (artsenpraktijkcentrum)

Bij een blessure neem je contact op met de kinesist en breng je ook steeds je trainer op de hoogte. Onze kiné werkt aan het herstel van de gekwetste speler dmv revalidatieschema's. Kiné beslist of een speler opnieuw speelklaar is of nog een aangepast schema dient te volgen.

4. Individuele programma's

Tijdens de winter- en zomerstop krijgen onze spelers een individueel thuis-programma mee. Ook voorzien we tijdens het seizoen in een lenigheidsprogramma en rompstabilisatie-oefeningen dat ze thuis kunnen uitvoeren. Bij jongens uit de bovenbouw wordt ook een fitness-programma opgesteld die uitgevoerd kan worden in de fitness.

5. Voeding 

In samenwerking met Jeroen Dupont –ex speler werd een brochure ontwikkeld waarbij aangetoond wordt wat de resultaten zijn van voeding en slaap ten aanzien van sportprestaties, naast de bestaande voedingsbrochure.

Drinkbus

We verwachten dat onze spelers ELKE WEDSTRIJD en ELKE TRAINING hun drinkbus meehebben, gevuld met water. Enkel op die manier kunnen we hen de gewoonte aanleren om voldoende te drinken tijdens en na een fysieke activiteit. Het is niet toegestaan om de drinkbus te vullen met suikerhoudende dranken (frisdranken, Aquarius, e.d.).