image

Kwaliteitsbeleid

1. Foot Pass

We hechten binnen KVC Zwevegem Sport veel belang aan een kwaliteitsvolle opleiding. Daarom laten we driejaarlijks een externe audit uitvoeren door Foot Pass om onze werking objectief te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dit geeft steeds aanleiding tot een jeugdbeleidsplan dat de bakens en uitdagingen voor de komende periode in grote lijnen vastlegt zodat er een focus op lange termijn ontstaat. Vooraf peilen we via bevragingen en enquĂȘtes bij onze leden naar de korte- en langetermijndoelstellingen via een SWOT-analyse.

Tijdens het seizoen 2016-2017 staat er opnieuw een audit gepland. Bij de voorbije audit (seizoen 2013-2014) ontvingen we een 4-sterren label. (scores kan men terug vinden door op het label te klikken)

                                       

 

2. Stuurgroep jeugdbeleid

We onderwerpen jaarlijks tijdens het tussenseizoen het jeugdbeleidplan aan een grondige controle via het jeugdkernbestuur. We onderwerpen het plan aan een kritische reflectie van de trainers onder leiding van de visie-verantwoordelijke zodat we indien nodig kunnen bijsturen tijdens het seizoen en het nieuwe seizoen, terdege voorbereiden.