image

Inzet en betrokkenheid - respect

Om de inzet en betrokkenheid van de sportieve staf, de spelers en de ouders te verhogen, dienen we als club structureel werk te maken van een aantal items:

  1. Duidelijke structuur  & doelstellingen
  2. Ondersteuning
  3. Werkomstandigheden
  4. Weten door te meten
  5. Waardering

We willen ruimte creƫren om elk individu binnen zijn domein, een stuwende kracht te laten zijn om het gemeenschappelijke doel: jeugdspelers laten doorstromen naar het A-team te kunnen realiseren.

Daarom doen we beroep op een aantal  werkgroepen die we de nodige vrijheid laten in een klimaat van wederzijds respect , maar die ondersteunend hun verantwoordelijkheid opnemen.

Goede werkomstandigheden moeten iedereen toelaten om te focussen op de collectieve en individuele doelstellingen in een kwaliteitsvolle omgeving.

Natuurlijk willen we onze manier van werken evalueren en bijsturen en kijken we naar onze huidige situatie en hoe verdere we vooruitgang kunnen boeken.

Alle inspanningen die geleverd worden moeten de nodige waardering krijgen via wederzijdse appreciatie voor mekaar en een gepaste verloning.