image

Identiteit

KVC Zwevegem sport wenst zich te profileren als…

                                                                        

A. Een prestatief-recreatieve vereniging 

KVC Zwevegem Sport wil mensen in de gelegenheid stellen om de voetbalsport zowel  restatiegericht als recreatiegericht te beleven. Wij vinden dat er een gezonde balans tussen prestatie- en recreatievoetbal moet zijn en kiezen niet voor één van beide uitersten. We willen een voetbalvereniging zijn die elk individu de mogelijkheid biedt om binnen zijn of haar mogelijkheden het hoogst haalbare te presteren, maar daarnaast ook leden die minder prestatief zijn ingesteld de mogelijkheid te bieden om plezier te beleven aan voetballen. 

 

B. Een sociaal-maatschappelijke binder 

KVC Zwevegem Sport wil graag een sociaal-maatschappelijk functie hebben en door meer dan alleen het bieden van de mogelijkheid om in teamverband te voetballen, een bindende factor zijn voor haar omgeving. Door het bieden van een diversiteit aan activiteiten, moeten leden en oud-leden, graag willen vertoeven bij de vereniging. De activiteiten dienen vanuit een activiteitencommissie georganiseerd en gecoördineerd te worden, waarbij in de uitvoering maximaal gebruik gemaakt moet worden van ouders van jeugdleden en de leden zelf.

 

C. Een aantrekkelijke en positieve vereniging 

KVC Zwevegem Sport wil een sportief en positief imago uitdragen, dat ertoe zal leiden dat de vereniging in de omgeving aantrekkingskracht zal uitoefenen, zowel op (potentiële) leden, (potentiële) toeschouwers als ook (potentiële) sponsoren.

 

Aandachtpunten om daartoe te komen zijn:

 

  • het stimuleren van respectvol en sportief gedrag (opstellen gedragsregels, normen en waarden).
  • een soepel lopende organisatie, met weinig misverstanden en irritaties.
  • een  accommodatie, passend bij de noden van de  club.
  • goed en voldoende trainingsmateriaal .

 

De innoverende kijk op het (jeugd)voetbal is een tweede onderscheidend element. We trachten onze eigen koers te varen en nieuwe bakens uit te zetten waarbij ten alle tijde het hedendaagse kind in al zijn facetten centraal staat en waarbij we rekening houden met de talloze omgevingsinvloeden. 

Tot slot profileren we ons ook als een club die verantwoordelijkheid & initiatief opneemt.

Het jeugdbeleidsplan 2016-2019 legt een aantal nieuwe accenten echter zonder die elementen overboord te gooien die in het verleden reeds hun diensten hebben bewezen.

De nieuw ingeslagen weg kenmerkt zich vooreerst door zijn ruime aandacht voor de ons omringende clubs in een geest van wederzijds respect & samenwerking.

Daarnaast trachten we door samenwerkingsverbanden met regionale voetbalclubs (KFC Moen /KV Kortrijk/ Zulte Waregem) ons steentje bij te dragen om de opleiding van voetballers in de streek naar een hoger niveau te tillen door het delen van onze know-how.