image

Procedure van aansluiten

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen. Ter verduidelijking wensen hij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar (°2009) kan ieder kind zich aansluiten bij K.VC. Zwevegem Sport. Vooraleer aan te sluiten,krijgt het kind gedurende een viertal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt. Tijdens deze vier trainingen is het kind NIET verzekerd en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. Het is aangeraden om het kind te onderzoeken door een (sport)arts. Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een aansluitingskaart te ondertekenen als lid van de club. Deze aansluitingskaart samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geef het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.

Inschrijven:

Inschrijven gebeurt door het individuele steekkaart 2016-2017 volledig in te vullen en te voorzien van een vignet mutualiteit en een pasfoto. Dit is zowel van toepassing voor de nieuwe als voor de reeds aangesloten leden                                                                                                           

Via een overschrijvingsformulier kan het nodige lidgeld overgeschreven worden op IBAN BE39 001-4284239-19  

BIC: GEBABEBB. De nodige documenten worden aan de leden voorzien op de eerste contactvergadering of bij nieuwe inschrijving.

Na ontvangst van het lidgeld EN het inschrijvingsformulier zal de secretaris Deconinck Marc een (witte) waardebon opmaken (zie voorbeeld), dit voor het afhalen van een kledij-pakket (uitgangsoutfit & trainingsoutfit vanaf U9)                                     

Aandacht: Spelers die aansluiten bij KFC Moen krijgen eenzelfde                                               waardebon maar in een gele kleur, om hetzelfde pakket af te halen maar conform de clubkleuren.  

Het uitgangspak(training) wordt voorzien van het logo van de club.

                                     

Bovendien ontvangt U een reductiekaart voor aankoop van sportuitrusting of voetbalschoenen.                              

Het klaargemaakte pakket kan afgehaald worden bij DEL-SPORT , vredestraat 72, 8790 Waregem.                  

Ieder lid krijgt ook een lidkaart die toegang geeft tot het bijwonen van wedstrijden A-team, dit zowel voor wedstrijden van KVC Zwevegem als voor wedstrijden van KFC Moen

 Lidgeld:

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2016 – 2017:

Categorie

lidgeld

2e ,3e kind enz.

    Spelers  U6

195€

185€

    Spelers  U7

250€

240€

    Spelers  U8/U9

280€

260€

Spelers  U10 tot en met U11

320€

300€

Spelers U12 tot en met U13

340€

 320€

Spelers U14 tot en met U19

360€

340€

Mensen die omwille van financiële problemen moeilijk het bedrag in een keer kunnen storten,kunnen in onderlinge afspraak met de secretaris of voorzitter het bedrag gespreid  betalen.De betaling dient uiterlijk voldaan te zijn voor aanvang van de competitie. Geen enkele speler, wiens lidgeld niet is betaald, mag worden ingeschreven op een scheidsrechterblad (noch vriendschappelijk, noch kampioenschap).