image

Procedure bij blessures

Indien uw zoon een blessure heeft opgelopen op training of wedstrijd, dient u enerzijds voor de verzekering en anderzijds voor de medische nazorg op de club rekening te houden met volgende procedures:

 

1. Actieplan tav verzekering 

 

De Visie-cel Opleidingen heeft samen met de medische staf een stappenplan op papier gezet om als speler in aanmerking te komen voor terugbetaling van kosten van een opgelopen kwetsuur tijdens training of wedstrijd. Het is belangrijk deze stappen te volgen. In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht voor deze kosten niet te vergoeden en bestaat de kans dat je voor de kosten persoonlijk moet opdraaien. Wat ouders dienen te doen (en waar ze zich moeten op voorzien) in geval van een sportongeval, lezen jullie in actieplan tav verzekering.

 

2. Actieplan tav club

 

De in het actieplan tav de club uitgeschreven scenario's behandelen de procedures die dienen gevolgd te worden ten aanzien van de club bij een blessure of sportongeval. Er wordt gewerkt met kleurencodes:

 

·     CODE ROOD: staat voor "volledige rust en / of werken met de clubkinesist"

 

·     CODE ORANJE: staat voor "revalidatietraining o.l.v. trainer is samenspraak met kinesist"

 

·     CODE GROEN: staat voor "hernemen met het team"

 

Belangrijk: Een speler mag geen training of wedstrijd hernemen zonder akkoord van de kinesist en brengt steeds het daartoe bestemde formulier mee naar training. Er  is  minstens een volledige trainingsweek nodig vooraleer opnieuw aan wedstrijden kan deelnemen.