image

Lifestyle en waarden

Voetballen in Zwevegem Sport is meer dan louter het voetbalspel alleen. Als jeugdopleidingscenter vinden wij het belangrijk dat spelers, trainers, begeleiders, ouders en supporters in naam van de club een aantal waarden uitdragen.

Deze waarden hebben wij als club vooropgesteld:

  • meer dan voetbal alleen
  • evalueren om te evolueren
  • doelsen stellen
  • iedereen anders, allemaal gelijk
  • versterken door samenwerken
  • respect voor elkaar (charters)
  • heldere communicatie
  • ouders en supporters als vruchtbare grond 
  • Lichaam en verzorging

 

Als club proberen we deze waarden zoveel als mogelijk te integreren binnen onze jeugdopleiding.

Doorheen het jaar zullen de verschillende thema's aan bod komen en verder worden uitgewerkt. We geven richtlijnen, tips en advies mee om die waarden binnen ons club-leven toe te passen.

Thema van maand:

Versterken door samenwerken