image

Intern reglement

Binnen de jeugdopleiding van KVC Zwevegem Sport hebben we de plichten van onze jeugdspelers (en de ouders) opgesomd. Deze regels staan netjes uitgeschreven in ons intern reglement. Deze afspraken vormen het raamwerk van waaruit we iedereen binnen op dezelfde lijn trachten te brengen. Uiteraard geven we iedere opleider de nodige ruimte om zijn eigen accenten aan te brengen binnen deze algemene krijtlijnen. Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur in functie van de noden van een goede clubwerking.

Bij de onderbouw hebben we een kindvriendelijk reglement onder de vorm van de "10 sportjes". Het bevat de voornaamste leef- en gedragsregels met aandacht voor de lifestyle. Elk lid wordt geacht dit reglement te aanvaarden en na te leven.

De meest recente versie van het intern reglement kan je HIER downloaden. Ook de 10 basisregels voor onze duivels zijn HIER beschikbaar. 

 

Bij het niet naleven van het Intern Reglement kunnen de opleider en de visie-cel opleidingen - steeds in samenspraak - sancties opleggen. De sanctie is afhankelijk van de ernst van de overtreding. In principe zal een evaluatie van het gedrag op het einde van het seizoen in rekening genomen worden. Wanneer uit de evaluatie van de attitude (spelervolgsysteem) blijkt dat een speler onvoldoende scoort, kan dit op het einde van het seizoen resulteren in een negatief advies en een verdere samenwerking in de toekomst uitsluiten.

 

Steeds zal gezocht worden naar een gepaste sanctie waarbij het opvoedende aspect de doorslag geeft. "Niet straffen om te straffen, maar om te leren". Na elke straf worden er duidelijke afspraken met de speler gemaakt.

 

Indien het normaal functioneren van een speler binnen de club niet meer gewaarborgd kan worden, of de aanwezigheid van de speler het welzijn van andere spelers en/of medewerkers bedreigt, kan KVC Zwevegem Sport besluiten de speler met onmiddellijke ingang de toegang tot de club te ontzeggen. Deze laatste maatregel is een beslissing die uitsluitend door het jeugdbestuur kan worden genomen na de visie-verantwoordelijke en de speler alsook ouder gehoord te hebben. Ook een speler die steeds weer 'hervalt' in oude gewoonten kan deze sanctie te beurt vallen.