image

Visie cel opleiding

De jeugdopleiding van KVC Zwevegem Sport kiest beleidsmatig (door middel van een driejaarlijks aangepast jeugdbeleidsplan) voor een gedeelde verantwoordelijkheid via een visie-cel opleidingen. Er wordt dus bewust niet meer gekozen voor één enkele sportieve verantwoordelijke (TVJO), wel voor een aantal visie-verantwoordelijken. Al blijft TVJO de eindverantwoordelijkheid dragen. Een jeugdbeleidsplan heeft immers enkel kans op slagen als het draagvlak staande blijft. Dit draagvlak wordt volgens ons stabieler indien het "gedragen" wordt door meer dan één persoon. KVC Zwevegem Sport kiest via de visie-cel opleidingen voor een proces op lange termijn. De visie-cel opleidingen legt functioneel zijn verantwoording af aan het jeugdbestuur via de jeugdvoorzitter met finale goedkeuring van het jeugdkernbestuur en legt functioneel indirect verantwoording af aan het hoofdbestuur.

 

Samenstelling

 • Multimove - bewegingsschool (U5 - U8): Lieven Wylin
 • visie-verantwoordelijke onderbouw (U6-U9): Yves Vantieghem           
 • Visie-verantwoordelijke middenbouw (U10-U13): Noëmi Mondy 
 • Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding: Yves Vantieghem            

                            

 

De visie-verantwoordelijke bovenbouw vertolkt een sleutelrol in de jeugdopleiding. Hij maakt zowel deel uit van de visie-cel opleidingen en neemt daarbij ook de eindbeslissing, maar hij maakt ook deel uit van de sportieve cel 1ste elftal. We kunnen spreken van een drieledige taak:

 • Opvolging en begeleiding doorgestroomde talenten via nauw overleg met T1 en T2 van het 1ste elftal.
 • Feedback aan de jeugdopleiding over huidige tekortkomingen van onze jeugdspelers vergeleken met het profiel van een volwaardige speler 1ste elftal. Hierdoor kan de visie-cel opleidingen noodzakelijke bijsturingen aan het opleidingsplan aanbrengen.
 • Een adviserende stem bij de samenstelling van de A-kern met aandacht voor eigen opgeleid talent.

 

De T2 van het 1ste elftal is in de mate van het mogelijke nauw betrokken bij de samenstelling van het U21 team.

 

Doelstellingen

 • De visie-cel opleidingen bouwt en ontwikkelt het opleidingsconcept verder uit
 • De visie-cel opleidingen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het sportief jeugdbeleid
 • De visie-cel opleidingen bewaakt de missie en visie van de jeugdopleiding
 • De visie-cel opleidingen bewaakt de doorstroming van eigen (opgeleid) talent

 

Bevoegdheden

 • De visie-cel opleidingen neemt alle beslissingen op sportief vlak
 • De visie-cel opleidingen communiceert beslissingen aan de betrokkenen op een duidelijke en eenduidige manier
 • De visie-cel opleidingen is verantwoordelijk voor de samenstelling en de evaluatie van de sportieve staf van de jeugdopleiding (U7 tem U21).
 • De visie-cel opleidingen stelt – in samenspraak met de verantwoordelijke van de sportieve planning – het jaarplan van de jeugdopleiding samen
 • De visie-cel opleidingen heeft de absolute eindverantwoordelijkheid in het samenstellen van de diverse teams (na advies van de betrokken opleiders.